Dansk Automationsselskab · H. C. Andersens Boulevard 18 · DK-1787 København V · Tlf.: 33 77 34 14 · E-mail: dau@dau.dk · CVR-nr.: 82 47 98 13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01/35 02/35 03/35 04/35 05/35 06/35 07/35 08/35 09/35 10/35 11/35 12/35 13/35 14/35 15/35 16/35 17/35 18/35 19/35 20/35 21/35 22/35 23/35 24/35 25/35 26/35 27/35 28/35 29/35 30/35 31/35 32/35 33/35 34/35 35/35

IT trends i regulerede industrier

2. Oktober 2014

PROGRAM

08.30  Registrering og kaffe

09.00  Velkomst v. DAu
Leif Poulsen, Dansk Automationsselskab

09.10  Velkommen til Biogen Idec
Jens Alstrup, Sr. Engineer, Biogen Idec A/S

09.20  Right level compliance - science and risk based approach i praksis
”Risk and science based approach” er et ny paradigme for validering af systemer i farma industrien. Valideringsindsatsen fokuserer både på elementer, som kan være til risiko for patienten, samt på optimering af anlæg og processer. Målet er, at effektiviteten, der ofte halter langt efter andre brancher, kan forbedres.
Peter Werner Christensen, Process Expert, QRM and Validation, Novo Nordisk A/S

09.50  Optimering af sporbarhed – sådan implementerer vi de ny serialiseringskrav
Forfalskning af produkter og dokumentation er et stigende problem i branchen. For at undgå dette, har en række lande som Kina og Tyrkiet strammet kraftigt op på reglerne vedr. sporbarhed. Alle produktpakninger skal her have en unik mærkning (et serienummer), så man kan spore produktet tilbage til den originale producent. Lundbeck vil fortælle om de nødvendige ændringer i pakkerierne.
Henrik Broholm, Senior Specialist, Lundbeck A/S

10.20  Præsentation af udstillere
1 minut til hver udstiller


10.30  Pause og minimesse

11.00  Papirløs validering med eTIMS – digitalisering med stor bundlinjeeffekt

Traditionelt anvendes der papirbaserede testplaner og protokoller til dokumentation af test forløb, men disse erstattes efterhånden af smarte papirløse systemer. Novo Nordisk har f.eks. introduceret et system, som kaldes eTIMS, hvor alle krav, test planer, protokoller og rapporter dokumenteres elektronisk. Herved spares store omkostninger og kvaliteten af dokumentationen bliver samtidig meget bedre.
Michael Herløv Jensen, Computer QA Specalist, NNE Pharmaplan A/S

11.30  Papirløs produktion med MES – Hvilke fordele kan man opnå?
Medicinalindustrien er præget af mange procedurer, der skal følges og dokumenteres, og det kan være meget tungt. Papirsystemerne afløses efterhånden af Manufacturing Execution Systems (MES), der sikrer, at alle operationer bliver udført og dokumenteret. De opsamlede data kan samtidig udnyttes til at optimere forretningsprocesser.
David Gredal, Senior Manager, Novo Nordisk A/S


12.00  Frokost og minimesse

13.00  Gevinster ved at gå fra batch til kontinuert produktion

Traditionel batch produktion opnår aldrig steady state. Det dynamiske forløb i batchprocesser vanskeliggør optimering og troubleshooting. Ved skift fra batch til kontinuert produktion af hudklæbere har Coloplast opnået betydelige reguleringsmæssige, kvalitetsmæssige og kapacitetsmæssige fordele. Præsentationen omfatter introduktion af såvel procesudstyr som periferiudstyr, herunder udstyr til kontinuert dosering.
John Bograd, Senior Project Manager, Coloplast A/S

13.30  Optimering af processer med multivariate dataanalyser
Inden for processtyring bliver nye teknikker taget i brug for bedre at kunne optimere processerne. Multi Variate Data Analysis (MVDA) er en af disse teknikker, som på basis af data opsamlet i realtid kan anvendes til hurtigt at gribe ind og justere processer, som ikke kører optimalt. Biogen vil vise hvordan det anvendes i praksis, og hvordan
det har givet ny indsigt i og forbedring af processerne.
Henrik Toft, Process Analytics Scientist, Biogen Idec A/S

14.00  Materiale compliance -  sådan håndterer vi ROHS-direktivet mv.
Inden for EU skal elektriske produkter leve op til både Restriction of Hazardous Substances Directive (RoHS), som begrænser anvendelsen af farlige stoffer (f.eks. bly, kviksølv og cadmium) og til Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE), som beskriver håndtering af elektronisk affald.

Radiometer vil beskrive sine interne systemer for at sikre dette, herunder hvordan man løbende validerer og dokumenterer nye produkter.
Jann Hedelund Jørgensen, Radiometer Medical A/S

14.30  Pause og minimesse

15.00  Cyber Security - hvordan får vi mest sikkerhed for pengene?

Medicinal industrien går ikke fri af hyppige angreb fra hackere som enten ønsker at få adgang til fortrolige informationer eller korrumpere data og systemer. Derfor investeres der i øjeblikket også i forbedring af sikkerheden omkring it systemerne i produktionen. Dubex vil give en risikoanalyse og vise, hvordan man smartest beskytter industriel produktion og produktivitet.
Jacob Herbst, CTO, Dubex A/S

15.30  Optimering af driftsomkostninger ved konsolidering og virtualisering af it-systemer

Konsolidering og virtualisering er i de seneste par år blevet synonym for bedre udnyttelse af IT ressourcerne. Indlægget vil belyse hvordan Novozymes har konsolideret lokale styresystemer på nogle færre, store servere for at opnå driftsfordele og forlængelse af levetiden af systemerne.
Nicolai Lønborg Larsen, NNE Pharmaplan A/S

16.00  Opsamling
Leif Poulsen, Dansk Automationsselskab

Præsentationer

IT trends i regulerede industrier
Velkomst til dagens konference
Af: Leif Poulsen, DAu
Se dokument
Right level compliance - science and risk based approach i praksis
Af: Peter Werner Christensen, Novo Nordisk A/S
Se dokument
Optimering af sporbarhed – sådan implementerer vi de ny serialiseringskrav
Af: Henrik Broholm, Lundbeck A/S
Se dokument
Papirløs validering med eTIMS – digitalisering med stor bundlinjeeffekt
Af: Michael Herløv Jensen, NNE Pharmaplan A/S
Se dokument
Papirløs produktion med MES – Hvilke fordele kan man opnå?
Af: David Gredal, Novo Nordisk A/S
Se dokument
Optimering af processer med multivariate dataanalyser
Af: Henrik Toft, Biogen Idec A/S
Se dokument
Materiale compliance - sådan håndterer vi ROHS-direktivet mv.
Af: Jann Hedelund Jørgensen, Radiometer Medical
Se dokument
Cyber Security - Hvordan får vi mest sikkerhed for pengene?
Af: Jacob Herbst, Dubex A/S
Se dokument
Optimering af driftsomkostninger ved konsolidering og virtualisering af it-systemer
Af: Nicolai Lønborg Larsen, NNE Pharmaplan A/S
Se dokument

Blog