Dansk Automationsselskab · H. C. Andersens Boulevard 18 · DK-1787 København V · Tlf.: 33 77 34 14 · E-mail: dau@dau.dk · CVR-nr.: 82 47 98 13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01/18 02/18 03/18 04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 13/18 14/18 15/18 16/18 17/18 18/18

Automation og industrielle it projekter - hvordan planlægger og gennemfører du dit projekt optimalt?

28. August 2012

Denne konference søgte at finde svarene på, hvad du skal være opmærksom på ved planlægning og gennemførelse af et it- og automationsprojekt.

Konferencen tog udgangspunkt i følgende udfordringer:

- Find den rigtige business case og få den kommunikeret optimalt
- Vælg den rigtige projekt- og udbudsmodel
- Planlæg med korrekt tid, penge og ressourcer
- Lav en god risikovurdering og husk at følg op på den igennem hele projektet
- Få skrevet en målbar kravspecifikation. Hvad er life cycle kravene til projektet?
- Gennemfør projektet som planlagt og husk at få bygget overdragelsen til drift og vedligehold ind
- Shit happens - vær beredt til at håndtere brudte forudsætninger
- Hør om hvordan simulering og emulering kan forbedre dit projekt
- Høst dine lovede gevinster
 

Præsentationer

Automation og industrielle it projekter - hvordan planlægger og gennemfører du dit projekt optimalt?
Vær tro ved din projektmodel
Af: Allan P. Kjær, COWI
Se dokument
Velkomst
Af: Johnny Krogh Sørensen, DAu
Se dokument
Projektet er kuldsejlet grundet økonomiske eller tekniske udfordringer
Af: Jimmy Forager Justesen, DI Teknik A/S
Se dokument
Værktøjer til at skabe værdi og reducere projektricisi
Af: Peter Jeberg og John Ammentorp, Rambøll A/S
Se dokument
Produktionen må da godt crache i et 3D testmiljø
Af: Bent Aksel Jørgensen, Xcelgo
Se dokument
Hvordan skriver man en god kravsspecifikation?
Af: Anders Vidstrup, NNIT
Se dokument
Undgå overraskelser hvis du vil simulere dit procesanlæg
Af: Henrik Larsen, Idé-Pro Engineering & Software
Se dokument
Der er penge at spare ved at indtænke sikkerhed - sådan gjorde vi i CP Kelco
Af: Hans Morten Henriksen, Maskinsikkerhed ApS
Se dokument
Der er penge at spare ved at indtænke sikkerhed - sådan gjorde vi i CP Kelco
Af: Jesper Knage, CP Kelco
Se dokument
Succesfuld sammenlægning af forsyningsselskaber - skabt på fælles it-platform og effektiv projektledelse
Af: Kim Kofoed, Bornholms Forsyning A/S
Se dokument

Blog