Dansk Automationsselskab · H. C. Andersens Boulevard 18 · DK-1787 København V · Tlf.: 33 77 34 14 · E-mail: dau@dau.dk · CVR-nr.: 82 47 98 13

DAu's netværk for automationsudannelser

  • Formålet med DAu's netværk for automationsuddannelser er at systematisere erfaringsudveksling blandt DAu's medlemmer og abonnenter om uddannelsesmuligheder inden for automation og industriel IT.
     
  • Netværket vil søge at skabe overblik til virksomheder i forhold til de forskellige uddannelser inden for automation
     
  • Derudover skal netværket understøtte samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder for at fremme projekter og praktikforløb på automationsområdet.
     
  • Endeligt ønsket netværket at bygge bro imellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder ved at formidle viden om behov og muligheder for uddannelse inden for automation, herunder fungere som formidler af praktikpladser.
Netværket sekretariatsbetjenes og drives af DI, som har faglig indsigt på området. Herved kan der skabes synergier i forhold til DI’s øvrige aktiviteter på uddannelsesområdet.

Mødeaktiviteter:

- Netværket afholder to møder årligt af mindst to timers varighed. Møderne afholdes som udgangspunkt i hovedstadsregionen
- Netværket afholder et årligt netværksarrangement på en uddannelsesinstitution, som tilbyder uddannelse inden automation og industriel IT.

Mål 
• Formidle viden om uddannelsesmuligheder bl.a. via DAu’s hjemmeside og LinkedIn
• Formidle viden om projekt/praktik muligheder bl.a. via DAu’s hjemmeside
• Formidle viden om DAu til uddannelsesinstitutioner/studerende bl.a. via invitation til konferencer og besøg på uddannelsesinstitutioner
• Formidle faglig viden om automation til studerende via konferencer og DAu-bladet

Strategi
Netværket ønsker nå sine mål ved at mobilisere repræsentanter fra uddannelsesinstitutioner og virksomheder i netværkets arbejde.
Se netværkets medlemmmer

Kontaktperson: 
Christine Bernt Henriksen, Chefkonsulent i DI
Direkte: +45 3377 3802

Mobil: +45 2949 4695
E-mail: cbh@di.dk

 
Du kan tilmelde dig netværket her
Navn       *
Titel       *
Firma       *
E-mail       *
Telefon nr.     
Mobil nr.     
 

Netværk for automationsuddannelser

Medlemmer

Navn Titel Firma Mobil E-Mail
         
         
         
         
         
         
Kasper Hallenborg Institutleder, lektor Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet   hallenborg@mmmi.sdu.dk
Kirsten M. Nielsen Associate Professor AAU   kmn@es.aau.dk
Lars Bo Dziegiel Lektor Simac - Uddannelse +45 72215679 lbd@simac.dk
Maria Windt Jul Adjunkt, Produktionsingeniør Erhvervsakademiet Lillebælt 21598169 mjul@eal.dk
Michael Danielsen Underviser KEA 41 12 68 53 micjo@dongenergy.dk
Ole Ravn Studieleder DTU 4525 3560 or@elektro.dtu.dk
Preben Hagh Strunge Holm Lektor Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet (VEST)   prebenh@mmmi.sdu.dk
Roozben Izadi-Zamanabadi Lead Expert In Control Technologi Danfoss A/S   roozbeh@danfoss.com
Ruslan Svetlozarov Trifonov Adjunkt Erhvervsakademiet Lillebælt   rutr@eal.dk
Søren Hviid Junker Lektor Maskinmesterskolen København Boghandel   shj@msk.dk
Jette Nøhr Sekretariatsleder DAu   jen@di.dk
Flemming Højskov Andersen Sektionschef for Forretningsudvikling Banedanmark   fhsa@bane.dk
Johnny Krogh Sørensen Implementation Manager Chr. Hansen A/S   DKJKS@chr-hansen.com
Christine Bernt Henriksen Chefkonsulent Tovholder for DAU's netværk for automationsuddannelser 2949 4695 cbh@di.dk
Jan Lund Udviklingschef Erhvervsakademiet Lillebælt   jlu@eal.dk
Per Brath Assistant Professor Aarhus Maskinmesterskole   pbr@aams.dk
Leif Poulsen Formand for DAu's uddannelsesudvalg NNE A/S   lpou@nne.com